Elállási nyilatkozat minta

Elállási nyilatkozat

Kereskedő neve: Bartimex Audio Bt.

Kereskedő címe: 1039 Budapest, Bivalyos u. 20

Kereskedő e-mail címe: info@bartimexaudio.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbiakban megjelölt termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

............................................................

 

Megrendelés időpontja: ..............
Megrendelés száma: ..............
A fogyasztó neve: ...............
A fogyasztó címe:...............

Kelt:..............
A fogyasztó aláírása:..............